Pingentes Tiki Tahiti -

Pingentes Tiki em Prata .925

Pingentes Tiki em Ouro 18K e Ágata Preta

Pingentes Tiki em Ouro 18K e Madrepérola do Tahiti